موضوعات اخیر

صدقه دادن به منظر


در مسیر جلوگیری از رسیدن صدقه به ما چه کارهایی شده است. ۱۵:۲۱ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰. صدقه دادن به رسیدن صدقه ویراست شد، ۱۵:۳۴ همین روز.


دیدگاهتان را بنویسید