خدا، ایزد، ال له(الله)، آفریدگار

تعداد پاراگرف: 3

نقل قولی گویا از آقای ایلان ماسک مطرح شده بود از روم باستان در مضمونی شبیه چنین که “حرف مردم حرف خداست”، به نظر جمله ای زیرکانه و مناسب است و به گمان مناسب است هر کجا نام خدا، آفریدگار، پروردگار، ال له، ایزد و این چنین مطرح شود منظور را مردم، معددل و اکثرییت جامعه در نظر گرفتن، ۲۰:۳۹ جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ فوریه ۱۰ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

هر شحص که به خدا نزدیک تر در نظر می آیند به گمان از نظر اجتماعی مشکوک و با احتمال زیان هستند و مناسب است احتمال نیاز به تحت مدیرییت بودن ایشان بررسی شود، به نظر مناسب است در خصوص احراز نزدیکی تناسبی ایجاد شود که آیا اددعای فعل شحص(شخص) است و یا برداشت جامعه، به نظر فعل شحص یا برداشت جامعه با توصیفی در زاویه با حرمت انسان محتمل است مسیری باشد به سمت توهین به انسان یا برده داری انسان، “ایزد، ال له(الله)، آفریدگار” به تیتر نوشته افزوده شد، ۱۷:۴۵ چهارشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۴ ۲۰۲۳.

گمان می‌بریم شاید مناسب باشد در عوض آویزان شدن از قدرتی بزرگتر که ما را مدیریّت کند اراده به مدیریّت خویش داشته باشیم. ۱۲:۱۳ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

,