دولت، ساختار اجرایی حکومت، دستگاه اجرا، احتجام

تعداد پاراگرف: 8

مایلم مدیریّت ساختار اجرایی ایران در اختیار تیمی باشد تشکیل شده از ۳ نفر از آلمان، دو نفر ژاپن، دو نفر ایالات متّحده، دو نفر روسیه، دو نفر بریتانیا، دو نفر فرانسه، یک نفر ایتالیا و یک نفر اسپانیا به عنوان احتجام(ریاست جمهور)، رای آلمان بر آرا غالب است. اگر «دمکراسی» و «جمهور» در لغت معنای نامناسبی داشته باشند هنوز نا مناسبت یا عدم استفاده از لفظ «جمهور» یا «دموکراسی» مطرح نشده یا اعلانی از آن دست کم به گوش من نرسیده است، ۰۰:۲۱ جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ مارس ۲۹ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

به نظر مناسب است استاندار با آرای بومی هر استان معیّن گردد، مایلم چنین باشد، ۱۳:۵۵ شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۲۷ ۲۰۲۴ تبریز.

مایلیم تردّد در سطح کشور تنها با شمارۀ ملّی میسّر باشد و موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، همینطور مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض انتشار ارتباطات هر شخص که بخش یا تمام موضوعات جزا برای اجرا را داراست، باغستان شهریار 15:03 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.

در یکی دو روز اخیر و پس از مطرح شدن موضوع دانش بنیانی جملاتی از بدنهٔ دولت به گمان ما رسیده است که تفسیر آنها به گمان بی‌خِرَدی افراد در گذشته بوده که با رهنمون‌های آقای خامنه‌ای در مسیر اصلاح قرار گرفته است، البتّه به گمان این موضوع با آرامش بدون اشاره صورت می‌پذیرد که احتمالاً جدا دیدن آن را از گستاخی دشوار سازد. حوالی بازار گل خیابان گلشناس تقاطع محلّات، شرق تهران، ۱۲:۳۸ یکشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰. لحظاتی قبل شخصیّتی همچون آقای خامنه‌ای به آقای خامنه‌ای ویراست شد. “بدون اعتراف و عذر خواهی با آرامش” به “با آرامش بدون اشاره و عذری” ویراست شد. ۱۲:۴۳ همین حوالی. عذری حذف شد از پس از اشاره، ۱۲:۴۶ همین حوالی. دویست و شش تیره، بستن راه در لاین چپ پارک دوبل و سوبل، تقاضای بوق، فریاد. اندیشهٔ شکافتن گلو، رییس دفتر احتجام، همین حوالی به سمت غرب. ۱۲:۵۱. احتجام افزوده شد، کمی غرب تر، ۱۲:۵۴. کم کردن دو مهره از ستون فقرات، ۱۲:۵۸، همین حوالی. ارده، جعبه، کارتن، ۱۳:۲۳ جلوی کلانتری ۱۳۰ نازی آباد.

مجموع نه جزا سرپرست معاونت امور حقوقی دولت آقای ابوالفضل درویشوند. موضوع جلو کشیدن ساعت و حقّهٔ شرعی. باغستان شهریار، ۰۰:۴۹ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰. نخست چشم سپس زبان و بعد ارّهٔ پا و در پایان پوست، اگر چیزی ماند شاید به باقی هم رسیدیم. ۰۱:۲۰ همین حوالی.

هر شش جزا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد احتجام، آقای خیّاطیان. ۱۹:۵۱ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

چهارده و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار کفایت تماس شهروند با هر نمایندهٔ حکومت را برای کار دولتی و حکومتی به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

نوزده و بیست و هفت دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف فرمانداری‌ها را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.