گوآنتانو

تعداد پاراگرف: 7

مایلیم زیر ساخت مناسب انتقال به گوآنتانو برای هر شخص مشکل ساز در مسیر سه موضوع مطرح شده که شامل مشکل سازان در مسیر بر طرف سازی موضوع سلسله ی آقای آدم، انتقال دارایی ما و اجرای جزاهای مطرح شده می گردد در نظر گرفته شود و اگر در این مسیر بودند شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، در خصوص “اند” به همان استفاده بازگشتیم، مایلیم طرح قرارگیری “ان” به معنی “شیرین” در کتب درسی بررسی شود، ۱۱:۰۹ سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ دسامبر ۲۰ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

به گمان جزیره ی کُومسُومُولِتس – Komsomolets Island – остров Комсомолец جهت استقرار گوآنتانوی شمالی مناسب است و مایلیم چنین باشد، هر آنچه از منظور حبس و گوآنتانو با کلامی چون سیبری به کار رفته است نظر بر این منظور و گوآنتانوی شمالی دارد، در صورتی که زیر ساخت جهت احداث نیاز است مایلیم ظرف یک هفته بر پا گردد و در آن مددت اسکان به صورت صحرایی انجام پذیرد و در صورتی که در مجموع موارد مطرح بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 19:35 دوشنبه 14 شهریور 1401 سپتامبر 5 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم در صورت تمایل هر سه قوا بر احداث هر دو نسخهٔ گوآنتانو به همراه اتاق گاز نظارت داشته باشند، خیابان کارگر شمالی حوالی تقاطع خیابان شهریور تهران، ۱۲:۴۵ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم در صورت تمایل آقای سلامی بر انتقال رئیس دفتر آقای رئیسی به گوآنتانو نظارت داشته باشند. ۰۱:۴۷ پنج‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم در گوآنتانو شرایط نگهداری افراد در وضعیّت کما فرآهم گردد. ۲۲:۲۵ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

تمامی روحانیون سازمانهای دینی و تبلیغاتی فهرست شده در بودجهٔ هزار و چهارصد و یک احتمالاً جهت ارسال به گوآنتانو بررسی خواهند شد، بودجه و دخل و خرج تمامی مساجد، حوزه‌ها، مقبره‌ها و مراکز مذهبی همینطور، تمامی افرادی که با لباس روحانیّت در دایرهٔ تملّک ما تردّد دارند نیز همینطور، دست کم ارادهٔ ما چنین است. پانزده و چهل و سه دقیقهٔ چهارشنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی. این جملهٔ جوشیده مرتبط به انتهای متن پیشین است: “آیدی‌های مرتبط به ما نیازمند مفاسای حساب هستند.”، شانزده همین روز. تردّد ملبّس در حیطهٔ مالکیّت افزوده شد، هفده و هفت دقیقهٔ همین روز.

پیشتر تاسیس دو زندان در کویر لوت و شمال سیبری با نام گوآنتانو مقرّر شده است، از نظر شما چه شرایطی ممکن است بتواند این موضوع را از قرار به پیشنهادی در دایرهٔ اجماع نظر اجتماع تبدیل سازد، در خصوص جلوگیری از ایجاد این قرار چه کارهایی صورت گرفته است، هفده و هجده دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

,