گمانی از دیدار پزشک

تعداد پاراگرف: 2

در تیتر نوشته “دیداد” به “دیدار” اصلاح شد، باغستان شهریار، 02:51 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401.

تولید کوید، درمان‌های گسستی چون شوک، روش‌های ترک اجباری چون کمپ‌های NA، تولید مخدّرات صنعتی، رفتارهای پزشکی فاقد شرافت و شراکت در این قبیل، شاید بتوان گمان برد آنکه به تولید درد است از درمان بی نیاز است، گویی این قبیل افراد در فضای مدیریّت شده بدون اختیار خویش قادر هستند ملاقاتی به طبیبی برسانند تا پایان عمر، چنین گمان برده‌ایم. بیست و دو و سی و دو دقیقهٔ دوشنبه هشت آذر هزار و چهارصد شمسی. “البتّه” از پس از “گویی” حذف گردید در “این قبیل افراد”. یازده و بیست و هشت دقیقۀ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.