موضوعات اخیر

پلیس گشت ارشاد


در خصوص فوت خانوم مهسا امینی به گمان توسسط گشت ارشاد به ذهن چنین می رسد که آیا مناسب است اشخاصی که مشغول کار در گشت ارشاد پلیس بوده و از آن به ارتزاق رسیده هستند در سطح جامعه تردد داشته باشند، اگر هنجار ایشان بر تار و پود موجودییت ایشان تاثیر داشته است آیا تاثیراتی که چنان رفتارهایی از ایشان بر روان و هنجار ایشان بوده حضور ایشان را در جامعه مناسبت می بخشد و اگر مناسب است ایشان را در شرایطی همچون آزمون یا بستری یا تحت مدیرییت امن گرفتن یا اجرای جزا داشتن چه نوع و چه میزان و زمانی مناسب است، 18:30 جمعه 25 شهریور 1401 سپتامبر 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *