سوگند نامهٔ بقراط

تعداد پاراگرف: 1

آیا ادای سوگندی که در پزشکی به گمان ما مطرح است باعث تحریک احساسات و زدن نوعی مهر بر روان افراد نیست، ما مشابه این قبیل را احتمالاً در نیروهای مسلّح و نیروهای مشابه نیز گمان برده‌ایم، چه راه و چه نوع نگاهی مناسب است گمان بردن که این موضوعات را به بردگی کشیدن افراد نپنداشت. ۱۵:۰۲ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.