میزبانی سایت‌ها

تعداد پاراگرف: 2

دوازده و نه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر مشکل دسترسی به WHM مرتفع شده است، با این حال به نظر هنوز در سایت Nesby.ir ذخیرهٔ نوشته در ویندوز در فایرفاکس بدون استفاده از وضعیّت ناشناس(Incognito) دچار مشکل است.

چهارده و سی و نه دقیقۀ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، دسترسی ما بر فضای WHM در پویش‌سرور دچار اختلال شده است، به نظر این موضوع از جانب آقای خاتمی تدارک شده است و به گمان ما تاثیر آقای غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر آقای رئیسی نیز بر این موضوع رسیده است، پیشتر اشاره داشته‌ایم که سایت Nesby.ir بر سرور و فضای مذکور میزبانی می‌گردد. چهارده و چهل و هشت دقیقۀ همین روز، به نظر قلم سایت از جانب آقای خاتمی دچار مشکل شده است.پانزده و چهارده دقیقۀ همین روز، در فرآیند فشرده سازی فایل‌های استایل و جاوا که پیشتر به گمان ما از جانب آقای جهرمی اختلالاتی ایجاد و دست درازی‌هایی در محتوای فایل‌ها یا خوانش آنها در مرورگر ایجاد می‌گشت گویا به آقای خاتمی نیز سرایت کرده است، Autoptimize و Merge + minifi + refresh دو افزونۀ وردپرس مورد استفاده در این خصوص هستند، Autoptimize از جانب آقای جهرمی و دیگری را آقای خاتمی دچار اختلال داشته‌اند، چنین به گمان ما رسیده است.