به آغوش خاک سپردن پس از خلاص

تعداد پاراگرف: 1

با وجود اینکه گمان می‌بریم برای ما نشان از ضعف است گمان عدم توانایی در مدیریّت شخصی چون خانوم باران کوثری در صورت ضرورت خلاصشان دارید و در گوشه‌ای به آغوش خاک سپارید و نام هر کس که جویای این پرسش است که آیا ما مسئولیّت این کار را می‌پذیریم یادداشت فرمائید. باغستان شهریار، ۰۰:۰۳ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.