موضوعات اخیر

به آغوش خاک سپردن پس از خلاص


با وجود اینکه گمان می‌بریم برای ما نشان از ضعف است گمان عدم توانایی در مدیریّت شخصی چون خانوم باران کوثری در صورت ضرورت خلاصشان دارید و در گوشه‌ای به آغوش خاک سپارید و نام هر کس که جویای این پرسش است که آیا ما مسئولیّت این کار را می‌پذیریم یادداشت فرمائید. باغستان شهریار، ۰۰:۰۳ پنج‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۱.


دیدگاهتان را بنویسید