بورسیه ی نا مناسب

تعداد پاراگرف: 6

در صورتی که شخصی شاغل در حکومت از بورسیه ی نا مناسب بهره گرفته هستند مایلیم از کار بر کنار شوند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:49 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بورسیه ی نا مناسب، مایلیم بورسیه ی نامناسب کشور و جهان مستقیم به سیبری و کویر لوت جهل آغاز دوران آموزش تا تمکین اجتماعی منتقل شوند، ۰۹:۳۱ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). همینطور در صورت وجود نقض یا مشکل تراشی از جانب شخص همینطور در خصوص ایشان، ۰۹:۵۸ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، اینترنت تا حوالی ۰۹:۵۰ نبوده است، پیش از آن دو سه بار احتمالاً به فواصل یک ساعت و اطراف آن بررسی شده است، ۱۰:۰۷ همین حوالی. پس از لحظاتی قطع اینترنت، تیتر نوشته از “بورسیه‌های غیر قانونی” به “بورسیه ی نا مناسب” ویراست شد، ۱۰:۱۰ همین حوالی. اسلاگ این نوشته که “higher-education” به گمان نگارش ما نمی رسد مگر به خطایی، به “Inappropriate scholarship” ویراست شد در همان نام دسته ای افزوده شد، نمایش دسته ها همچنان دچار مشکل است، غالبا لا تاخیر نمایان می شود و این بار فزونی یافت و ایجاد شد، پس از لحظاتی قطع اینترنت، در حین نوشته توضیحات دسته قطع مجددد اینترنت، ۱۰:۲۸ همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در خصوص عودت بورسیۀ غیر مناسب اجرا گردد همینطور هر شخص دارای بورسیۀ غیر مناسب، باغستان شهریار 19:10 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر عودت بورسیه‌های غیر قانونی سطح کشور و برگزاری مجمع ملل مسدود شود، باغستان شهریار، ۰۴:۰۵ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم روز گذشته بخشی که در خصوص بورسیه‌ها در ایالات متّحدهٔ آمریکا مشکل ساز بودند تا میزانی با زوایای امر آشنا شده‌اند، بیست و یک و بیست و سه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

شانزده و چهل و یک دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار عودت داده شدن بورسیه‌های غیر قانونی به پیشنهاد تغییر داده شد، مایلیم اشاره‌ای داشته باشیم که آیا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که قانون چه بوده یا هست و خلاف آن چیست، و آیا حدّ اجبار در برخی موضوعات به حدّی هست که بتوان به تمامی اختیار در انجام برخی امور را نادیده گرفت، اموری همچون چهل و بیش روز به شکلی حیوانی مرثیه برای نخاله‌ها و حیواناتی خواندن که تاریخ بشر را شاید بتوان گفت به شکلی نجس کرده‌اند، بلا نسبت حیوانات و نجاسات و شاید بتوان گفت بلا نسبت نخاله‌ها که ممکن است درصدی محتمل باشند به بازیافت.