هند

تعداد پاراگرف: 2

هند، به گمان آقای گاوتام ادانی از جانب آقای Ram Nath Kovind احتجام هند توسسط نیروی اجرایی تحت فشار و تحدید قرار گرفته اند تا بخشی از دارایی خویش را با نام امور خیریه از دست بگزارند. آقای گاوتام ادانی در توللد شصت سالگی خویش این موضوع را به عنوان خبری اعلام داشته اند در پاسداشت توللد صد سالگی پدرشان. مبلغ ششصد ملیارد روپیه معادل تقریبا هفت و هفت دهم ملیارد دلار، euronews_persian در اینستاگرام مرجع خبر بوده است، ۲۱:۰۴ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude 7480 Corei7 در 21:35 همین حوالی. نام آقای “Ram Nath Kovind” و پیوند برگه ی WIKIPEDIA افزوده شد، 21:37 همین حوالی.

در خصوص موضوع “کاست” اگر این نگرش دور احترام به سرمایه می‌چرخد موضوع این سخن نیست امّا اگر برای وجود یا نمایانی خویش نیاز به قشری فرو دست دارد و در مسیر کنترل یا مدیریّت به ارادۀ سرکوب زندگی یا اندیشه یا کار شخص قدم برمی‌دارد به گمان ما نامناسب است و مایلیم هر پنج مورد موارد در مسیر اجرا جهت جزا در خصوص هر شخص چنین اجرا گردد، باغستان شهریار 19:37 شنبه 10 اردیبهشت 1401. “اندیشه و کار” به “زندگی یا اندیشه یا کار” ویراست شد، 19:44 همین حوالی.