موضوعات اخیر

اجلاس بین المللی


مایلیم در اجلاس بین المللی ممالک و کشور ها دعوت شوند و در دیگر ممالک و کشورها حضور انجام نگیرد مگر دعوت از ممالک و کشورها انجام گرفته باشد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:58 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “دعوت از تمامی ممالک” به “دعوت از ممالک” ویراست شد، 22:03. ذخیره به دلیل جدا داشتن گوشی از لپ تاپ و قطع اینترنت صورت نگرفته بود در مورد ویراست اخیر در 22:03، در 22:04.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *