اجلاس بین المللی

تعداد پاراگرف: 2

در پاراگراف پیشین که مربوط به شهریور سال گذشته(۱۴۰۱) است مطرح شده که مایلیم در اجلاس بین المللی تهران تمامی ممالک دنیا دعوت شوند، به گمان در آن مقطع به بهانه ی نامی چون اسلام تنها از برخی کشورها دعوت شده بود، امّا در خصوص بخش دوّم مطرح شده که اگر در دیگر ممالک دعوتی شد برای ما و اگر میزبان از همه ی ممالک دعوت به عمل نیاورده بود ما نیز حاضر به حضور نشویم، این موضوع به نظر نا مناسب است. ۲۲:۲۱ پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲ اوت ۲۴ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

مایلیم در اجلاس بین المللی ممالک و کشور ها دعوت شوند و در دیگر ممالک و کشورها حضور انجام نگیرد مگر دعوت از ممالک و کشورها انجام گرفته باشد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:58 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “دعوت از تمامی ممالک” به “دعوت از ممالک” ویراست شد، 22:03. ذخیره به دلیل جدا داشتن گوشی از لپ تاپ و قطع اینترنت صورت نگرفته بود در مورد ویراست اخیر در 22:03، در 22:04.