اینترنت فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 4

به گمان سایت همیار وردپرس WordPress سبب حسساسییت نسبتاً شدید است، ایشان به گمان اسکریپت(نرم افزار) های در تعریف سرقت شده را بدون مجووز یا بدون اعلام عمومی کسب جواز از مراکز معتبر موضوع همچون مراکزی که بر ساختار FBI مدیرییت و نظارت دارند از نو به فروش می رسانند، پیشتر گمان برده ایم برخی از نرم افزارها به عمد به صورت قفل شکسته در اختیار مراکزی قرار می گیرند که یا به سرقت یا اجبار از خالق ستانده شده اند یا خالق موضوع مایل بوده است با حفظ مثلا کلاس کاری نمونه ای از نرم افزار به این شکل با نام تعریف سرقتی در دست مخاطب بگردد که به گمان نسخه یا نسخه هایی از Photoshop با همین شرایط(تعریف سرقتی) و رضایت شرکت خالق در فضای نرم افزاری جهان منتشر شده اند، در خصوص Windows نیز گمانی چنین می رود امما گمان نمی بریم رضایت شرکت IBM بر آن بوده باشد و گویا مسیر آقای Bill gates بوده است، Gebze گبزه شرق استانبول ۱۶:۰۸ جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱. انتشار در Chrome مربوط به اندروئید گوشی Nokia 3.2 مقدور نشد از طریق اپ Keep notes مرتبط به Google.com به Windows منتقل و منتشر گشت، “فلُتا” در تیتر نوشته به “فلتا ویراست شد. 16:58 همین حوالی. در زمان آزمون برای نشر با گوشی مذکور با VPN ایتالیا آی پی ایتالیا VPN کلمبیا آی پی کلمبیا VPN اوکراین آی پی فارا(روسیه) VPN مصر آی پی اُفا(اسرائیل) و هر کدام دست کم سه دفعه مورد آزمون برای ذخیره در ویرایشگر WordPress قرار گرفت، در خصوص VPN نخست(ایتالیا) به گمان منبعی از تردید مرتبط به آقای برلوسکونی و فرقه ی آقای مسیح موجود است که مایلیم تعداد تلاش برای اتتصال با احتمال از همراهی تولرانسی(کم و زیاد، دامنه ی خطا) از رقم مطرح شده در نظر گرفته شود یا راه احتمال آن در گمان آید، 17:22 همین حوالی.

به نظر دسترسی به YouTube.com بدون VPN مقدور است، دو آزمون در این دقایق، باغستان شهریار 00:55 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

دسترسی به اپ بیمهٔ سینا توسّط آی پی فرانسه میسّر نشد، یک آزمون، هنوز پس از مدّتها ما قادر به استفاده از اپ بانک سینا نشده‌ایم، شمارهٔ همراه و کد ملّی ما به نظر با خطا مواجه می‌شود، اپ بانک مهر با آی پی فرانسه پاسخ مناسبی از سمت سرور دریافت نداشت، یک آزمون، اپ بانک گردشگری به گمان به کل به آی پی غیر از فلتا(ایران) سرویس نمی‌رساند یا تغییر آن را از طریق وی پی ان جهت اعلام خطا رصد می‌دارد، اپ بانک ملّت همچنان نیاز به دو بار اشاره به آیکون دارد جهت اجرا، دست کم در ابزار حاضر، اندروئید شیائومی، و بارگذاری با تاخیر با آی پی فرانسه، در مورد دیگر همچون اپ بام بانک ملّی تغییر سرعت بابت وجود وی پی ان حتّی گمان می‌بریم نزدیک به غیر قابل تشخیص یا بسیار اندک باشد در سرعت اجرا که لحظاتی قبل با همین شرایط آزموده شد. باغستان شهریار، ۲۰:۱۵ جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱. به گمان در این فاصله یورشی به سمت بانک ملّی ایجاد شده تا سرعت کند گردد، به گمان مدیر بانک نیز شریک این فرآیند هستند، یا بسیار اندک به پس از غیر قابل تشخیص افزوده شد، ۲۰:۱۹ همین حوالی. تغییر سرعت بابت به پیش از وجود وی پی ان افزوده شد. ۲۰:۲۱ همین حوالی. پس از گمان به یورش و قبل از افزودن “بسیار اندک” اپ بانک ملّی با همان شرایط آی پی آزموده شد که سرعت ورود به گمان بی تغییر یا کم تغییر و سرعت استعلام موجودی با تاخیری زیاد گمان برده شد، ۲۰:۳۰ همین حوالی.

اپ “تهران من” و “شاد” با آی پی قزّاقستان در دسترس نیست، یک آزمون، باغستان شهریار، ۰۰:۰۷ پنج‌شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۰. در خصوص اپ کانون صرّافان پیشتر احتمالاً بیش از یکبار عدم دسترسی با آی پی غیر فلتا به گمانمان رسیده است، با آی پی قزّاقستان نیز در دسترس نیست، این اپ در پیام به روز رسانی دست کم در ابزار ما به نظر دچار اختلال است و فایل به روز رسانی در صورت دریافت با خطای نصب مواجه می‌شود، ۰۰:۱۰ همین روز.