اینترنت

تعداد پاراگرف: 6

مایلیم محتوای قوانین سایت های اینترنتی بررسی شود و شرایط عرضه ی محتوا در صورت فقدان قوانین، منظور از این موضوع بررسی مجراهایی است که شاید همچون دام پهن شده باشند تا مشتری خود را در دام بی اندازند، مایلیم در این خصوص با Google مذاکره شود، 21:22 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص آقای ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای فضای مجازی اجرا گردد، باغستان شهریار 08:29 جمعه 16 اردیبهشت 1401. منتفی است هم اگر پیشتر لغو این موضوع مطرح نشده است، 21:25 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم سه قوا در صورت تمایل بر نیم بها شدن قیمت اینترنت و اینترنت رایگان برای هر فرد در پی دانش در تعریفی رسمی نظارت داشته باشند، همینطور نیم بها شدن قیمت گوشت و میوه. باغستان شهریار، ۱۹:۱۲ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

هر شش جزا، رییس مرکز ملّی فضای مجازی، آقای ابوالحسن فیروزآبادی. ۱۸:۴۴ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

روز گذشته به گمان ما رسید عضوی از اعضای خانوادهٔ آقای خامنه‌ای که احتمالاً به نوعی مرکز کنترل انتشارات آنلاین هم هستند از اینترنت بدون فیلترینگ محروم شده‌اند و در ابتدا سرعت اینترنت ایشان به دلیل عدم پرداخت احتمالاً به سرعت پایه تنزّل یافت، به نظر همسر آقای رئیسی بودجهٔ اتّصال را تامین کرده‌اند و گویا به نیّت از حوالهٔ ما. ۰۰:۴۴ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

بیست و دو و پنجاه و سه دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به اینترنت به پیشنهاد تغییر داده شده است، ما پیشتر در خصوص اینترنت با شرایطی نیم بها و اینترنت بدون هزینه برای افراد سخن به میان آورده‌ایم.