ایرانشهر

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در نزدیک ایرانشهر در بلوچستان و نهبندان در شمال بلوچستان مجتمع تفریحی با شهربازی، کازینو، مرکز تکنسین جنسی، مِیخانه، سالن‌های تئاتر، موسیقی، سینما و ورزش همینطور هتل مناسبی ایجاد گردد، در خصوص نام ایرانشهر گمان می‌بریم ساکنین شهر نام‌های مناسبی به گمان داشته باشند، به گمان تغییر نام ایرانشهر مناسب است. باغستان شهریار، 22:22 شنبه 3 اردیبهشت 1401. مایلیم دست کم برای پنج سال پس از افتتاحْ بستر لازم سنجیده و بخشی از هزینه به صورت رایگان در اختیار گردشگران جدید قرار گیرد، 22:26 همین حوالی. سالن‌های سینما و ورزش افزوده شد، 22:37 همین حوالی. هتل افزوده شد، باغستان شهریار 01:29 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.