موضوعات اخیر

فرهنگستان زبان


مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر فعّالیّت فرهنگستان‌های زبان اجرا شود. ۱۲:۵۹ سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.