لبنان

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر تحقیقات در خصوص انفجار ساحل لبنان مسدود گردد، باغستان شهریار، 06:16 دوشنبه 29 فروردین 1401.

مایلیم با رئیس جمهور وقت اُفا(اسرائیل) در زمان انفجار ساحل بیروت ملاقاتی داشته باشیم. چهارده و سی و دو دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.