دروغ و شرافت

تعداد پاراگرف: 1

به گمان در توان انسانی دروغ گو نیست شریف بودن، ۱۳:۳۰ جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). گمان نمی بریم مناسب باشد سکوت را در دایره ی دروغ تعریف داشتن، ۱۵:۴۲ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، ۲۱:۴۴ همین حوالی. قطع اینترنت شروع کمی تاخیر بود، لحظاتی قبل منتشر شد، ۲۲:۴۸ همین حوالی.دسترسی به اینترنت چند دقیقه پیش از ساعت ۲۱:۳۰ مقدور بوده، ۲۲:۵۰ همین حوالی.

, ,