زنده باد دشمن من

تعداد پاراگرف: 1

اگر گمان دروغ گو بودن ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم نزدیک به واقع باشد آیا این جمله که زنده باد دشمن من چیزی جوشیده از محافل همین دروغ‌گوها به گمان نمی‌رسد، و کسانی احتمالاً ممکن است در احساسات آن را تکرار کنند یا در مسیر منافعی. به گمان ما اگر تعریف دشمن و زیان ممکن در نظر نزدیک باشد به آنچه بتوان تخمینی از آن زد و این تخمین گواهی به زوال و تباهی و انحراف و نقصان و مرگ دهد چنین جمله‌ای تزویرناک و کذب است و چه دشمنی هست که به زوال و انحراف و نقصان و مرگ و تباهی نبرد که اگر چنان است پس احتمالاً بتوان گمان برد که دشمن نیست، ما تاثیرات درد را بر پیشرفت نادیده نمی‌گیریم که گمان می‌بریم به عنوان مثال عضله برای ورزیده شدن نیازمند چشیدن طعم درد است امّا جایگاه عقل کجا و به گمان ما آغشتگی ناآگاهانه به قمار مرگ کجا. ۱۰:۲۵ پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰.

,