ازدواج با محارم نسبی، وصلت با فامیل درجهٔ یک خونی

تعداد پاراگرف: 1

در خصوص ازدواج با محارم نَسَبی گمان می‌بریم تا آنجا که به خود افراد مرتبط است به خود ایشان مرتبط است و مرز آن ایجاد هزینه برای جامعه است به عنوان مثال آوردن فرزند بدون غربال و بررسی پزشکی. گمان می‌بریم ممنوعیّت فرزند آوری این قبیل مناسب باشد مگر اینکه هزینهٔ بررسی پزشکی شرایط دو نفر از جانب ایشان تامین گردد، گمان می‌بریم این موضوع در خصوص خانوم ماندانا مانی و برادر ایشان روی داده است و فرزند آورده‌اند، به گمان ایشان فرزندان پسر ارشد آقای خامنه‌ای هستند، در صورت نزدیک به واقع بودن گمان‌های طرح شده و رسیدن به وضعیّتی از رای اکثریّت شاید به عنوان نمونه‌ای از این قبیل مناسب باشد اشتراک گذاری تجارب ایشان در این زمینه برای جامعه، به گمان ایشان بررسی پزشکی در این خصوص داشته‌اند امّا اینکه چه میزان و با لحاظ چه کیفیّتی بوده است گمان می‌بریم در دایرهٔ تخصّص متخصّصین امر همچون مشرفان علم ژنتیک است. باغستان شهریار، ۰۴:۰۰ دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱.

,