خاطره و یاد، حضور ذهن

تعداد پاراگرف: 1

به گمان جدا از قدرت فردی شخص در ذخیره ی وقایع در ذهن و یادآوری آنها موضوع خاطره و حضور ذهن در دسترسی به کتابخانه ی خاطرات مغز از موضوعی همچون معددل ذهنی جامعه نیز متاثثر است، ۲۱:۴۸ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).