توضیح منو

تعداد پاراگرف: 4

حذف شد:”در صورت وجود مشکل در بازگشت به عرض پیش‌فرض از حذف کوکی بهره ببرید.”، توضیحات به توضیح در نام نوشته تغییر داده شد، باغستان شهریار، ۱۱:۳۸ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

توضیحات منو به نظر لازم به انتقال از ابزارک به بلاک در پوستۀ دو هزار و بیست و دو است، ما موضوع حذف پلاگین سازندۀ کوکی با لایسنس ام آی تی را داریم که تا جایگزینی جایگزینی مناسب احتمالا آن بخش غیر فعّال بماند، استفاده از لایسنس ام آی تی نیز از اندیشه گذشته است، موضوع ای_@_ما به دلایلی لایسنس ام آی تی را فراموش داشته در جایگزاری در افزونه که امری زاویه دار با تمایل ماست امّا صورت گرفته، توضیحات منو در ابزارک غیر فعّال باقی گذاشته شد. 17:53 چهارشنبه 27 بهمن 1400.

توضیحات منو به نوشته منتقل شد با پیوند در فضای فهرست. بیست و سه و بیست و نه دقیقۀ شنبه بیست و پنج دی هزار و چهارصد شمسی.

ویرایش متن توضیح در نوزده و پنجاه و شش دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی. جابجایی تاریخ متن توضیح به بعد از کلیدهای میانبر، سیزده و بیست و سه دقیقۀ شنبه سیزده آذر هزار و چهارصد شمسی. تاریخ شنبه از دوازده به سیزده آذر اصلاح شد، یازده و سی و پنج دقیقهٔ دوشنبه پانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.