موضوعات اخیر

ارسال پیام -آرشیو – 02:20 یکشنبه جولای 24 2022 گبضه


[commentform]

“ارسال پیام از کوکی موقّت جهت نمایش پیام تایید ارسال استفاده می‌نماید.” به نظر دچار اشکل فنّی در سرور آنلاین است، در سرور مجازی کارایی مناسب به نظر رسیده است، به هر ترتیب این شرایط معلّق گشت، این موضوع تاثیری در ارسال پیام ندارد با اینحال ممکن است روند ارسال دچار اخلال گردد. بیست و یک و پنجاه و پنج دقیقۀ جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی.

نمایش پیام به تایید ارسال در توضیح کوکی پیام افزوده شد، بیست و دو چهل و یک دقیقهٔ سه‌شنبه هفت دی هزار و چهارصد شمسی.

توضیح استفاده از کوکی افزوده شد، هفده و پنجاه و سه دقیقۀ سه‌شنبه هفت دی هزار و چهارصد شمسی.

کادرهای نام و ایمیل حذف شدند. هجده و سی و نه دقیقۀ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

“اگر مایل به ارسال پیام به صورت ناشناس هستید پیام خود را بدون قید نام و ایمیل ارسال بفرمایید. هیچ یک از کادرها ضروری نیستند با این حال رهگیری شما احتمالاً ممکن باشد.” حذف شد، ارسال پیام خالی از متن باعث نمایش اعلان آن مبنی بر توقّف فرآیند می‌گردد، ما این موضوع را در این حال باقی گذاشتیم با اینحال عدم ضرورت نام و ایمیل بر همان منوال است. هفده و پنجاه و پنج دقیقۀ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

استفاده از افزونه‌های فرم تماس هفت و فلامینگو متوقّف شد، فرم پیش فرض دیدگاه وردپرس با تغییراتی به عنوان ابزار ارسال پیام در سرور مجازی(XAMPP) به بهره برداری رسید، با این حال به نظر از مسیر آنلاین سرور بارگیری دایْو(div) مرتبط دچار مشکل است و به نمایش نمی‌رسد. هجده سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی. “بیت و سه آذر” به “بیست و سه آذر” اصلاح شد، هفده و ده دقیقهٔ شنبه چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

نام برگه از تماس به ارسال پیام تغییر داده شد. شانزده و ده دقیقۀ یک‌شنبه بیست و یک آذر هزار و چهارصد شمسی.

ویرایش در هفده و سیزده دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی. ارسال دارید به ارسال بفرمایید ویراست شد، ویرگول پس از ضروری نیستند حذف شد، “از جانب وضعیّت دیگری” در موضوع رهگیری حذف شد، تاریخ ویراست به پس از فرم تماس منتقل شد، نوزده و چهل و سه دقیقهٔ شنبه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.

دیدگاهتان را بنویسید