موضوعات اخیر

وزارت تجارت


مایلیم هر شش جزا در خصوص آقای خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اجرا شود، مایلیم گمرک از زیر مجموعهٔ وزارت دارایی و اقتصاد به وزارت تجارت منتقل شود، هر شش جزا تمایل ماست در خصوص هر فرد مشکل ساز در این زمینه همینطور در خصوص تفکیک صمت به سه وزارت صنعت و معدن و تجارت. ۲۳:۱۲ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.