وزارت بین الملل(خارجه)

تعداد پاراگرف: 9

به نظر آقای خاتمی و کرباسچی آقای عراقچی را که پیشتر معاون آقای ظریف بودند برای وزارت خارجه(بین الملل) مناسب می پندارند، به گمان من نیز احتمالاً مناسب هستند و البتّه مایلم چنین باشد، ۱۷:۵۱ دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ ژانویه ۲۹ ۲۰۲۴ تبریز.

مایلیم نام “وزارت امور خارجه” به “وزارت بین الملل” تغییر یابد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، در تیتر نوشته و دسته ی نوشته “وزارت امور بین الملل” به “وزارت بین الملل(خارجه)” در اسلاگ نوشته و اسلاگ دسته ی نوشته “ministry-of-international-affair” به “ministry-of-international-affair-foreign-affair” ویراست شد، 13:11 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 7 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

آنچه به گمان ما رسیده است در خصوص قانون اساسی فلتا(ایران) در خصوص وزارت امور بین الملل(خارجه) گمان می بریم پس از انقلاب 1357 شمسی در آن تغییر چندانی از نظر ساختاری ایجاد نشده و تنها چیزی شبیه به تغییر نام آقای شاه به آقای رهبر اتتفاق افتاده است، مایلیم وضعییت احتجام بر این موضوع به رسمییت حاکم باشد و گزینه ی انتخاب وزیر این وزارت خانه با رای مستقیم جامعه نیز بررسی گردد، به گمان شاید این موضوع تحمیل هزینه ای مضائف نیز در نظر آید بر جامعه البتته با وضعییت جاری تکنولوژی و فرض ایجاد بودن زیر ساخت مناسب گمان نمی بریم رفراندوم ها را برای جزئییات نیز مناسب نپنداشت چه رسد به مواردی چنین همچون انتخاب وزیر امور بین الملل، باغستان شهریار 13:54 شنبه 31 اردیبهشت 1401.

مایلیم در صورت تمایل وزارت امور بین الملل (خارجه) در خصوص برقراری خطوط دو صفر یک در تهران با ایالات متّحدهٔ آمریکا وارد مذاکره شوند، این موضوع به صورت دارایی ما مطرح است که در صورت توافق مرجع تکنولوژی گمان نمی‌بریم مطرح داشتن بسط به جامعه نامناسب باشد در صورت فرآهم بودن زیر ساخت مقتضی. باغستان شهریار، ۰۳:۲۵ جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰.

در تاریخ هفده تیر هزار و چهارصد این پیام در اینستاگرام در ساعت ۱۹:۲۴ برای آقای ظریف ارسال شده است:

“روز شما به خیر

مایلم در سانفرانسیسکو، نیویورک و میامی ملک مسکونی تهیّه کنم، گمان میکنم شرایط بررسی اوّلیّه مقدور باشد.”

که به گمان ما در این ساعات نیز انتخاب‌ها مناسب هستند، مایلیم این اتّفاق در ایالات متّحدهٔ آمریکا صورت پذیرد. ۲۱:۵۶ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر سفیر فلتا در یمن آقای حسن ایرلو به تهران فراخوانده شده‌اند از جانب افراد وابسته به آقای خامنه‌ای و از جانب آقای خامنه‌ای به قتل رسیده‌اند، شبیه به نمایشی از فرار به جلو از جانب آموزه‌های آقای خامنه‌ای به دیگران به نظر می‌رسد، با این فرض و تفاسیر این موضوع ممکن است برای هر شخصی از آن طیف در نظر گرفته شود. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هفده و چهل و هفت دقیقهٔ سه‌شنبه سی آذر هزار و چهارصد شمسی.