وزارت بهداشت، پزشکی

تعداد پاراگرف: 3

به نظر با پیشنهاد آقای مهران مدیری و تایید آقای کرباسچی آقای گیو شریفی برای کرسی وزارت بهداشت انتخاب شده اند، تیتر نوشته از «وزارت پزشکی» به «وزارت بهداشت، پزشکی» ویراست شد، ۰۲:۰۳ پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۱۵ ۲۰۲۴ تبریز.

به نظر وزارت پزشکی برای نام آنچه پیشتر سلامت و بهداشت مطرح شده بود مناسب است. چنین گمان برده‌ایم. عنوان نوشته به “وزارت پزشکی” از “وزارت بهداشت” تغییر داده شد. هشت و چهل و نه دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی.

هفده و چهل و یک دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام وزارت بهداشت به وزارت سلامت به پیشنهاد تغییر داده شده است.