موضوعات اخیر

خانوم الناز شاکردوست


به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن پسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) خانوم الناز شاکردوست را تحت مدیرییت امن می گیرد، 23:49 شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. باقی نقل شده از بخشی از نوشته ی “آبادان” که اندکی پیشتر منتشر شده است 23:38 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم الناز شاکردوست آقای مقتدی صدر را تحت مدیرییت امن می گیرد، 23:05 همین حوالی. همینطور به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم الناز شاکردوست آقای آلبرتو فرناندز احتجام آرژانتین را تحت مدیرییت امن می گیرد و مسیر رسیدن به درصد صفر بانکی را هموار می سازد، 23:12 همین حوالی.

به گمان اخلاق موضوعی نسبی است و آنچه از این منظر عبور از مرز اخلاق در گمان رسیده تعددی به حریم دیگران است، اینکه شخصی خارج از عرف مرسوم جامعه روابط جنسی با اشخاص بر قرار داشته باشد به گمان مناسب نیست به آن موضوعی اخلاقی نام نهاد، پیشتر در خصوص گمان به شگرد خانوم شاکر دوست سخن به میان آمده است که ایشان از ترفند می خواهم اصلاح شوم یا تلقین آن بهره می برند تا اشخاصی را با مظلوم نمایی و خریدن دلسوزی به سوی خود جذب دارند و از همان حفره ی ایجاد شده نفوذ داشته و تاثیر خود را بگزارند، به گمان آقای منوچهر نوذری پس از ساخت فیلم چند میگیری گریه کنی به این موضوع پی برده بودند و فوت ایشان به نظر قتل بوده و با تصمیم خانوم الناز شاکر دوست انجام گرفته است که به نوعی چنان چهره ای را جان گرفته باشند و خویش را به شکلی جاودانه ثبت دارند، لپتاپ، اینترنت سوال شد، اتتصال گرفت، 12:39 شنبه 1 مرداد 1401 جولای 23 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. نوشته ی مرتبط به هونیا(مجاریا، مجارستان) به زمان پیش از این موضوع بود، به نظر خانوم شاکردوست در صدد حذف پسر آقای منوچهر نوذری نیز هستند، 12:43 همین حوالی. انتشار این بخش در 12:51 همین حوالی. “در مان رسیده” به “درگمان رسیده” ویراست شد، “می خواهم اصلاح شود” به “می خواهم اصلاح شوم” ویراست شد، “قتل بوده با تصمیم خانوم شاکردوست” به “قتل بوده و با تصمیم خانوم شاکردوست” ویراست شد، 12:57 همین حوالی. به گمان آتش زدن نیزار در تالاب انزلی کار خانوم شاکردوست با همکاری آقای محسن رضایی بوده است. 13:24 همین حوالی. به گمان بالا رفتن آمار فوت کوید به بیست و شش شخص(خبرگزاری فارس) تاثیر خانوم شاکردوست بوده است، 13:28 همین حوالی.

اگر توافق با ایلات متتحده ی آمریکا از تهران دچار مشکل شد به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم الناز شاکردوست مشکل را بر طرف می سازد، 15:53 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.


یک پاسخ به “خانوم الناز شاکردوست”

دیدگاهتان را بنویسید