موضوعات اخیر

آقای محممد جواد آذری جهرمی


به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای محممد رضا گلزار آقای محممد جواد آذری جهرمی را نیز بر طرف می سازد، “محمّد” در تیتر نوشته به “محممد” ویراست شد، 12:33 پنج شنبه 9 تیر 1401 30 جون 2022 بلا نسبت تویله، گبضه.

مایلیم آقای آذری جهرمی در کندن پوست آقای خامنه‌ای مشارکت داشته باشند. ۰۶:۱۵ پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰. گمان می‌بریم مادر ایشان هم گیر به آقای مدیری داده‌اند، شاید بتوان چنین مطرح داشت این گمان را که در عین فریاد بلند کوته آستینانی هستند که حتّی قادر نبوده‌اند زندگی را به شکلی که دلخواه است به رقم عقل بکشند. آیا مناسب خواهد بود حضور هر دو دختر آقای خامنه‌ای را در کندن پوست آقای خامنه‌ای ضروری بدانیم، ۰۶:۳۳ همین روز. بیچاره به فرومایه دقایقی قبل و فرومایه به کوته آستین ویراست شد، ۰۶:۴۶ همین روز.

احتمالاً دستگیری آقای آذری جهرمی موضوع را دست کم در این حوالی به اتمام برساند. ۲۰:۱۷ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰. شاید این جوشش فاز لازم را برای آقای جهرمی فرآهم آورده باشد، احتمالاً اگر این گمان نزدیک به واقع باشد فرآهم آورندهٔ کوکائین ایشان نیز گزینه‌ای خواهد بود. ۲۰:۲۲ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰. تهیّه کننده به فرآهم آورنده ویراست شد، گمان می‌بریم آقایان مسعود و پولاد کیمیایی نیز از همان منبع در تهیّه هستند. ۲۰:۳۰ همین روز. به نظر به گمان ویراست شد، ۲۰:۴۸ همین روز.

اگر آقای آذری جهرمی نیاز به بر طرف سازی داشته باشند چه فرد یا نهادی دلیل عدم مرتفع شدن آقای جهرمی هستند به ترتیبی که مناسب در نظر آید. دوازده و چهار دقیقهٔ دوشنبه پانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.

شش و چهل و هفت دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر در خصوص گمان خویش از آقای آذری جهرمی مواردی مطرح داشته‌ایم از سه فرزند ایشان که فرزند اوّل از خانوم مهلقا جابری و دو فرزند دیگر از خانوم صدف طاهریان هستند، آقای جهرمی گویا نوهٔ آقای خامنه‌ای از دختر ایشان احتمالاً دختر بزرگتر ایشان هستند، آقای جهرمی به نظر دنباله رو سبک آقای موسوی در غلظتی بالا از گستاخی هستند با نگاه کردن به درون چشم و کذب بافتن، به نظر این نام هم در کنایه به آقای خامنه‌ای در اسم و در نام فامیل اشاره به گستره است، چنین به گمان ما رسیده است.


دیدگاهتان را بنویسید