مولوی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما با توجّه به این موضوع که گویا تا پایان عمر آن خرقه و ادّعا را از تن بیرون نمی‌دارند به کل در توان آقای مولوی نبوده است کشیدن بار جهانی که گویی ستونی باشند بر جهان، و ما این قبیل را بر گمان ناله و سخن‌های کودکانه می‌پنداریم. خیابان انقلاب حوالی بین فردوسی و ولیعصر، ۱۸:۱۸ جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰. آیا این تنیدگی ذهن در حصار خرقه نیست، گویی با همان خرقه دست و پای ذهن خویش را به محبس بکشیم با اینکه گمان می‌بریم شاید بی تاثیر نبوده باشد در دوری گزیدن آقای شمس، امّا در خصوص ادّعا به نظر آقای مولوی حرکت‌هایی داشته‌اند در کلام تا زاویهٔ عقیدهٔ خویش را در خصوص آقایان محمّد و علی به ما برسانند، ۱۸:۲۴ همین روز.