رسد ما

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر به مواردی از رصد روزانهٔ خویش گمان برده‌ایم تا جایی که مدّتی قبل رصد از طریق دوربین‌های دید در شب نیز به گمان ما رسیده است به ترتیبی که حرارت بدن تشخیص داده شود، در این میان بر اساس گمانمان افرادی که قادر به روئت هستند لزوما در گروه مناسب دست کم از نظر ما قرار نمیگیرند، ما ارتباط با ارتش ایالات متّحدهٔ آمریکا را نیز در این خصوص گمان می‌بریم البتّه رصد منظور جملهٔ قبل روئت آقای بایدن و همسر ایشان بوده است جدا از افرادی که در ارتباط با آقای علی خامنه‌ای دست کم تا دقایقی قبل قادر به ارتباط گیری با چنان محافلی بوده‌اند و احتمالاً در دست بررسی هستند. چنین گمان برده‌ایم، هفده و پنجاه و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه نه آذر هزار و چهارصد شمسی.