مسجد، مساجد

تعداد پاراگرف: 3

احتمالاً بتوان مساجد را محافل سرکوب آزادی اندیشه نیز برشمرد البتّه فارغ از آنچه به گمان ما انحرافات پس از آقای محمّد پیامبر اسلام است. چنین گمان برده‌ایم. دوازده و پنجاه و هفت دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر شما نجاسات دلق پوشی که اطراف ما وجود خویش را به اشکالی نمایان می‌سازند توشه‌ای برای استغفار یا زدون ردّ پای خویش برای روز سزا اندوخته‌اند، بلا نسبت نجاسات. هجده و پانزده دقیقهٔ پنج‌شنبه هجده آذر هزار و چهارصد شمسی.

نوزده و پانزده دقیقهٔ دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، در خصوص جلوگیری از قطع آب و برق و گاز مساجد و حوزه‌ها همینطور مقبره‌ها و امام زاده‌ها چه کارهایی صورت گرفته است.