آقای اکبر هاشمی رفسنجانی

تعداد پاراگرف: 4

به گمان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در ترور آقای مطههری نقش داشته اند، ۲۲:۲۰ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، ۲۳:۱۰ همین حوالی.

به گمان فرزندان فرزندان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی جز سرقت از جامعه ممرّ درآمد و ارتزاق دیگری نداشته‌اند، در ایّام گذشته با این موضوع که در آن مقطع معنای چنین برایمان نداشت در خانوم ساناز مسیحا مواجه شدیم که به گمان ما ایشان فرزند پسر بزرگ آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هستند، به گمان تار و پود صورت تراشیده و وجود ایشان متشّکل از درد و رنج جامعه و سرقت از جامعه است، نام کوچک آقای رفسنجانی به تیتر نوشته افزوده شد، در اسلاگ نوشته پیشتر اشاره شده است، باغستان شهریار 17:55 جمعه 9 اردیبهشت 1401.

به نظر خانوم فائزه هاشمی رفسنجانی پستهٔ تولید فلتا مصرف نمی‌کنند و پستهٔ تولید ایالات متّحدهٔ آمریکا برای ایشان ارسال می‌گردد، گویا دلیل موضوع نظر ایشان بر آلودگی زیر ساخت کشاورزی در این اطراف است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. نه و پنجاه و دو دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

در صورت تمایل در این گفتار به ما بپیوندید، نظر شما در خصوص خانوادهٔ آقای هاشمی رفسنجانی را بنا بر میل شما جویا گشتن آیا ممکن خواهد بود، آنچه گمان ماست و احتمالاً ثمرهٔ مقطع کوتاهی نیست گرایش ایشان به تداوم وارد آوردن زیان به منافع اجتماع است. یازده و هفت دقیقهٔ جمعه سه دی هزار و چهارصد شمسی.