آقای علی اکبر ناطق نوری

تعداد پاراگرف: 3

گمان می‌بریم همسر آقای ناطق نوری عزم راسخی دارند گویا به نوعی برخی از موارد را در خصوص دارایی ما در دسترس درآورده‌اند یا به دسترس ایشان رسانیده شده است از قبیل حساب اینستاگرام کاخ نیاوران و افرادی نزدیک به آقای فتّاح و صرّاف حواله، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۰۲:۵۴ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

پیوند نخست به ویکیپدیا حذف شد. ۰۲:۵۰ چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰.

به نظر همسر آقای ناطق نوری از طریق پسران خود در مدّت حضور داعش در غرب فلتا پشتیبانی مالی آن گروه را عهده دار بوده‌اند، گویا نظایر چنان نامی همچون داعش خراسان در دیگر مناطق نیز هنوز از طریق ایشان پشتیبانی مالی می‌شوند، به نظر این پروژه از جانب آقای خامنه‌ای به دلیل لقب استادی که به آقای ناطق نوری اطلاق شده است اجرا گشته و گویا آقای ناطق نوری با همسر خویش نیز در خصوص این پشتیبانی مخالفت داشته‌اند. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. چهارده و سی و سه دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی. کندن پوست همسر آقای ناطق نوری مقرّر است. سی و نه دقیقهٔ همین ساعت.