آقای امیر تتلو

تعداد پاراگرف: 3

پیشتر به این موضوع گمان برده ایم که خانوم سحر قریشی مجبور به همراهی با آقای امیر تتلو شده اند، این موضوع به گمان به آقای امیر تتلو نیز تحمیل شده است، آنچه به گمان رسید تمایل آقای زاکانی(شهردار تهران) برای بودن با خانوم سحر قریشی بوده و امتنای خانوم سحر قریشی از این موضوع که به این نتیجه انجامیده است، 08:29 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

پیشتر چنین گمان برده ایم که از جانب آقای خامنه ای به نوعی دستور به گنجاندن دشنام و ناسزا به آقای تتلو رسیده است، 02:28 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

آقای رئیسی، به گمان دیدار آقای امیر تتلو با آقای رئیسی مصادف با انتخابات دور دووم احتجام که منجر به انتخاب آقای روحانی شد با نظر آقای خاتمی صورت گرفته بود، در آن اییام چنان انتخاب مجدد آقای روحانی را مسججل می پنداشتیم که آنچه مطرح داشتیم شورا بود، شاید منجر به دققت در انتخاب اعضای شورای شهر شود، در خصوص انتخابات احتجام(ریاست جمهوری) آن سال بیتی بازگو داشتیم از آقای حافظ که حدیث مددعیان و خیال همکاران همان حکایت زر دوز و بوریا باف است، با این سطحی که از آقای روحانی در این اییام روئت می داریم بدون سایه ی آقای خاتمی تهی به گمان می رسند، در آن اییام به آقای تتلو نیز خشم گرفتیم برای آن دیدار که چرا آقای روحانی را رها ساخته و سمت آقای رئیسی رفته اند، بعدها پس از خروج آقای تتلو از فلتا(ایران) به نوعی ایشان را در تبعید نام بردیم که گویی به جامعه پشت داشته باشند، ۲۰:۵۹ سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ جولای ۱۲ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. در اییام پیش از خروج آقای تتلو از فلتا(ایران) به ایشان دشنام نیز گفته ایم، ایشان را گوش می پنداشتیم و بلا نسبت قاطر قاطری بارکش برای جبهه ی آقای خامنه ای، چند سال پیش وقتی ایشان به گمان سه ماه در زندان بودند به نظر نا رضایتی می رسید، آن اییام خطاب به خانوم نهال سلطانی گله مند بودیم از این موضوع که شناخت ندارند که چرا هواداری پشتیبان آقای خامنه ای دارند، در مجموع آنچه در ثمر فعل آقای تتلو به گمان می رسید به نظر مناسب نمی آمد، در خصوص آقایان خاتمی و موسوی نیز مقطعی نه چندان کوتاه چنین اندیشیده ایم و نوشته شده حتتی از سیاه ترین و مخوف ترین گمان ها، ۲۱:۴۷ همین حوالی. “مسججل می دیدیم” به “مسججل می پنداشتیم” ویراست شد، منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude 7480 Corei7 7840 cori7 در 22:13 همین حوالی. “بلا نسبت قاطر” افزوده شد، 22:17 همین حوالی.

,