آقای حسن زاده از اردبیل

تعداد پاراگرف: 1

سال ها پیشتر نزدیک هجده یا نوزده سال پیش که شاید بین حوالی هجده نوزده سال سن داشتیم آقای والد ما را متتصل ساختند به گروهی که گویا برای صدا و سیما مشغول ساخت سریالی بودند، گروه به نظر برای آقای حسن زاده مشغول فععالییت بودند و ایشان را نیز به گمان پیشتر دورادور دیده بودیم، به هر ترتیب روز راهی شدن پیش از خروج از شهر اردبیل که پس از بازگشت از رایزنی فرهنگی باکو در آن ساکن بودیم در انتهای خیابان حافظ اردبیل یک آبگوشت فروشی در زیر زمین بود که در آن همگی آبگوشت خوردیم و به نظر با مینی بوس راهی شدیم، با گمان به مساعدت حضور ذهن در اطراف مشکین شهر روستایی بود که در آن فیلم برداری انجام می گرفت، کمی مشغول بودیم که شب از راه رسید و مسمومییت ما آشکار شد، چند ساعت چنان که گویی جان خویش را در حال غی بودیم و این روند ادامه یافت تا بالاخره ما را به درمانگاهی بردند و سرمی وصل شد و کمی بهبود یافتیم، به گمان فردای همان روز بود که بازگشتیم، پیش از بازگشت در حیاط خانه ای روستایی بودند از افراد گروه شخصی که به ما گفتند همگی از همان آبگوشت خورده بودند، این گمان حدود زمستان گذشته یک ماه بیشتر شاید مانده به عید امسال به ما رسید که احتمالا موضوع خصومت شخصی آقای حسن زاده با آقای والد بوده است و قصد جان ما داشته اند امما این زمان به نظر ایشان را ماموری از وزارت امنییت(اططلاعات) می پنداریم که احتمالا یکی از سر فصل های کاری ایشان حذف این چنین است، بلا نسبت الاغ آقای والد بعد ها نیز ما را یک بار سمت آقای حسن زاده فرستادند زمانی که مشغول تلاش برای ورود به بازار از طریق طرراحی تبلیغات ویدئویی با کامپیوتر بودیم در اردبیل احتمالا حوالی سال 1384 یا 1385 شمسی، دست کم دو سه فقره آقای والد به ما گفته اند که خواب دیده اند، شبی که مسموم بودیم، شبی که جایی مشغول مصرف مخددرات بودیم و شبی که خواب دیدند ما با پرایدی سفید رنگ به درره خواهیم رفت، آقای والد را به گمان مططلع می ساختند و بلا نسبت گوساله و نجاسات ایشان به ما می گفتند که خواب دیده اند، پراید از این قرار بود که مایل بودیم خریداری داشته باشیم، رنگ سیاه آن را خریدیم در تبریز در زمانی که در شبستر بودیم، منظور از حذف های چنینی به گمان حذف اشخاص متوللد یا نسبت دار به حوالی مغان و به گمان زادگاه آقای زرتشت می رسد، 22:57 اختلال در انتشار از طریق خاموشی هات اسپات در گوشی و به گمان اختلال در فضای میزبانی یا اینترنت همراه اوول، اینترنت ایرانسل دچار اختلال شد و سویچ داشتیم به همراه اوول البتته به کل ایرانسل استفاده نداشتیم و در این یکی کمتر از یک هفته ی اخیر از آنجا که بیست گیگ هدیه در زمان دریافت سیم کارت پس از سرقت گوشی گرفته بودیم خواستیم بیازماییم و این سویچ به همراه اوول مقطعی جهت رفع اختلال بود مگر اینکه گمان ببریم اختلال در ایرانسل آن را از کارایی انداخته است و از نو، 23:17 چهارشنبه 19 مرداد 1401 آگوست 10 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان موضوع کارواش در اسلامشهر تهران کار آقای حسن زاده بوده است همینطور موضوع دست گذاشتن روی کتف در زمان ثبت نام برای چک آپ اخیر در بیمارستان تهران، و موضوع جرراحی اعصاب که پیشتر خانوم والده مطرح داشتند و ما را به بیمارستان برای دیدن دکتر با پای خویش فرستادند، به گمان راه ارتزاق ما را به تلاش محدود ساخته اند و به گمانشان سروری ترس از راه بلا نسبت خران و گوسالگان به افتخار پیشه داشته اند، 23:25 همین حوالی. و شش جلسه شُک که بر ما رسیده است، به گمان از شگردهای آقای خامنه ای چنین است و اشخاصی همچون آقای محسن رضایی یا اسحاق جهانگیری و آقای روحانی نزدیک نیامده اند امما بلا نسبت حشرات یکی حشره چون آقای حسن زاده به گمان به دریدگی چنین پیش گرفته اند و شُک به سادگی تحمیل شده است و آمپول های پس از آن که شکست کارواش به نوعی جبران شود، در آنچه شگرد مطرح شد به گمان بخشی از بار اجرای شُک بر اشخاصی که نام برده شد و بخشی از پشتیبانی خطط نخست را داشته اند سرشکن شده است در خطوط بعدی پشتیبانی به گمان نزدیکان و خویشان دورتر آقای خامنه ای تا نزدیک تر هستند، اجرای شُک در دوران بستری به دلیل مصرف حشیش پس از پایان دوره ی درمان اجرا شد شش جلسه با بیهوشی و اتتصال سرم گویی خون را به تسویه می گرفتند یا چنین چیزی، گمان می بریم موضوع مارمولک و مورچه ها که مطرح شده در همین دوران و پیش از بستری اتتفاق افتاد، 23:49 همین حوالی. در خصوص ایرانسل و همراه اوول شاید هم چنان نیاندیشیدیم، به هر حال گمان نمی بریم ایرانسل وضعییت مناسبی برای استفاده داشته باشد، 00:19 پنج شنبه 20 مرداد 1401 همین حوالی. به گمان زنده بودن آقای حسن زاده به این معنی است که آقای خامنه ای و اشخاص پشتیبان در حلقه های چیده شده از جانب آقای خامنه ای بودن در قدرتشان نوعی خودکشی است، موضوع دیگر اینکه آقای حسن زاده نزد ما به گمان فرآیند یا فرآیندهایی را سپری خواهند داشت ولی اگر آقای خامنه ای و هم قطاران ایشان نظر به قتل آقای حسن زاده داشته باشند به گمان مرگی سریع در انتظار ایشان است، 00:54 پنج شنبه 20 مرداد 1401 همین حوالی. به گمان فوت یا گریز آقای حسن زاده آغاز پروسه ی جزا بر جسم آقای خامنه ای است، 03:10 همین حوالی.