موضوعات اخیر

آقای جهانگیر کوثری


به گمان آغاز جا به جایی نقدینگی منظر آقای جهانگیر کوثری را تحت مدیرییت امن می گیرد، به گمان آقای جهانگیر کوثری در بمب گذاری در مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین نقش داشته اند، 11:23 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان اجرای ترور آقای سعید حججاریان کار آقای کوثری بوده است، 12:18 همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.