آقای محممد رضا شجریان

تعداد پاراگرف: 3

آقای محممد رضا شجریان، آنچه به گلایه و غیر مستقیم در خصوص داشتن خط مستقیم تماس بین آقای محممد رضا شجریان و آقای خامنه ای مطرح شد همراه با خشم بود، در آن زمان پس از گمان بردن این موضوع خشم گرفتیم و به خشم مطرح ساختیم که نا مناسب می پنداشتیم. ۱۹:۳۲ سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ جولای ۱۲ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude 7480 Corei7 7840 cori7 در 22:10 همین حوالی.

به گمان برای گفتن جمله ی “مرگ بر دیکتاتور” در خودروی چینی از جانب آقای محممد رضا شجریان پس از حوادث سال 1388 شمسی و به گمان کودتای انتخاباتی، ایشان از آقای خامنه ای اجازه ی این کار را ستانده اند و گویا آقای خامنه ای به شرط نشستن در ماشین ساخت چین در آن اییام اجازه را صادر داشته اند، 12:54 سه شنبه 21 تیر 1401 جولای 12 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. چند سال پیش به بودن خط مستقیم تلفن بین آقای شجریان و آقای خامنه ای گمان برده بودیم این موضوع خوش آیند حال ما نبود در آن اییام و در همان روزها به گلایه ی غیر مستقیم مانندی مطرح داشتیم، 13:03 همین حوالی. نوشته موجود بود امما در جستجوی نوشته ها بی نتیجه بود که پیشتر نیز به این موضوع برخورد داشته ایم که به گمان در مرورگر دست درازی صورت می گیرد و نوشته از نو ایجاد شد، همینطور دسته ی مرتبط از نو ایجاد شد، پس از به عمل رسیدن کاشف و خوردن رقم 2 در انتهای اسلاگ که نشان از تکراری بودن نوشته دارد محتوا به نوشته ی پیشین منتقل و دسته حذف شد، دسته ی پیشین ایجاد شده با نام “آقای محممد رضا شجریان” بدون دسته ی والد “اشخاص” ثبت شده بود که تعریف یافت. 13:15 همین حوالی. این فرآیند به گمان دست درازی در جستجوی مرورگر به نظر طرح آقای خامنه ای جهت قتل آقای همایون شجریان پسر آقای محممد رضا شجریان بوده است، به گمان خانوم سحر دولتشاهی نیز همکاری داشته اند، 13:19 همین حوالی.

به گمان فوت آقای محممد رضا شجریان کار آقای مسعود کیمیایی بوده است، به گمان فوت آقای علی حاتمی کار آقای مسعود کیمیایی بوده است، ۲۱:۴۲ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).