آقای محسن هاشمی رفسنجانی

تعداد پاراگرف: 2

گویا آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص ما نگران بوده‌اند و این نگرانی را به نوعی با اطرافیان خویش همچون نوه‌ها و فرزندان مطرح داشته‌اند، ما از سالهای اخیر شاید نزدیک به ده سال با کسانی در جهان مجازی رو به رو شده‌ایم که گویا بوده‌اند فرد یا افرادی که در سایهٔ همین قبیل نگرش‌ها به ما نزدیک شده‌اند، در خصوص آقای رفسنجانی گمان ما به خانومی که پیشتر نیز در خصوص قتل افسر نیروی انتظامی به ایشان اشاره شد است، خانومی که به عنوانی همچون خانوم ساناز مسیحا نام خویش را به قید کاربری برگهٔ فیسبوک و اینستاگرام معرّفی می‌داشتند، احتمالاً شهرت مسیحا مرتبط به فیسبوک و نزدیک ده سال است. در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۲۲:۵۳ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

چنین گمان برده‌ایم، به نظر دختر آقای محسن هاشمی رفسنجانی در قتل افسر پلیس در حوالی خیابان آفریقا با خانوم ماندانا مانی مشارکت داشته‌اند. ۱۸:۴۶ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ شمسی.