آقای محسن رضایی

تعداد پاراگرف: 8

حمله به سفارت آذربایجان که دست کم باعث فوت یک شحص شد به گمان کار آقای محسن رضایی است، این اواخر به نظر بازوی خرابکاری و ترور آقای خامنه ای آقای محسن رضایی بوده است، ۱۷:۱۲ جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ ژانویه ۲۷ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. گمان می بریم اگر آقای محسن رضایی نمی بودند یا تحت مدیرییت امن می بودند حمله به سفارت صورت نمی گرفت، ۲۲:۰۴.

به گمان آقای عارف لرستانی بازیگر نقش بلد در قهوه ی تلخ توسسط آقای محسن رضایی به دستور آقای خامنه ای به قتل رسیده اند، ۱۴:۴۵ چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، اینترنت دقایقی پیشتر رسید، چند زمانی است زدن اینتر در کیبورد گوشی بر روی انتهای تیتر نوشته باعث رفتن به سطر بعد و ایجاد پاراگراف جدید نمی سود و مشکل عدم ایستایی نشانگر در ابتدای پاراگراف هنوز پا برجاست و گاهی یک حرف جا می افتد و باقی محتوا به پاراگراف بعدی منتقل می شود، در اواسط یک بار به نظر مرتفع شده است، به هر ترتیب از گزینه ی Insert before استفاده می شود، زبان WordPress بر فارسی تنظیم است و این موارد را به انگلیسی در نمایش است، در کارکرد مناسب به نظر “افزودن به قبل” یا شبیه چنین باشد، ۱۹:۴۵ همین حوالی.

به گمان ترور آقای فخری زاده کار آقای محسن رضایی بوده است، ۰۸:۱۰ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). به گمان مناسب است در خصوص فوت آقایان Vangelis ونجلیز و Alain Delon آلن دلون تحقیق بیشتری صورت گیرد، ۰۹:۴۳ همین حوالی. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، ۱۲:۵۷ همین حوالی. نام لاتین آقایان Vangelis و Alain Delon از Google.com افزوده شد، ۱۳:۰۲ همین حوالی.

به گمان فوت آقای محممد علی کریمخانی کار آقای محسن رضایی بوده است همینطور اعدام آقای محسن موسی لو به گمان به دستور آقای محسن رضایی انجام گرفته است خطاب به شخص یا اشخاص مرتبط آن منطقه، ۰۰:۲۳ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). تیتر نوشته از “آقای محسن رضائی” به “آقای محسن رضایی” ویراست شد، ۰۰:۲۷ همین حوالی.

به گمان ترور آقای سعید کریمیان مدیر شبکه های جم کار آقای محسن رضایی بوده است، ۲۱:۴۸ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

به گمان فوت آقای دکتر پیوند عللامه پزشک ساکن آبادان که فوت آقای عبد الباقی مالک ساختمال فرو ریخته ی متروپل را به تایید نرساندند قتل بوده است، گمان می بریم ایشان توسسط اشخاص متتصل به آقای محسن رضایی به قتل رسیده اند، قتل به گمان کار فرمانده سپاه خوزستان آقای حسن شاهوارپور بوده است که پشتیبانی آقای محسن رضایی را داشته اند، ۲۲:۵۹ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

به گمان سانحهٔ هوایی آقای جواد فکوری در سال هزار و سیصد و شصت خورشیدی که باعث فوت ایشان در کسوت فرمانده نیروی هوایی شد به عمد و توسّط آقای محسن رضائی اجرا شده است. باغستان شهریار، ۱۵:۰۱ چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱. به گمان اجرای آتش زدن سینما رکس آبادان نیز توسّط آقای محسن رضائی انجام گرفته است با نشانی از وفاداری از در نظر داشتن شباهت یا اصل ریشهٔ آلمانی این نام(رِکس) که به گمان گاهی برای حیوانات خانگی در زبان آلمانی استفاده می‌گردد و مفهومی از ادّعای نمایندگی محلّهٔ نازی آباد تهران از جانب آقای محسن رضائی و عرضهٔ این آتش افروزی و جنایت به عنوان پیشکشی در اثبات وفاداری. ۱۵:۰۹ همین روز.

به گمان داستان کارواش، کمپ، ایرانیان و شوک درمانی از ایشان جوشیده است، مستراح اسلامشهر، به گمان ما پایان کار ایشان زنجیر شاسی کشی و دو تکّه شدن خواهد بود امّا اگر به آنجا برسند، باغستان شهریار، ۱۴:۴۱ سه‌شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۰.

, ,