آقای سیید محممد خامنه ای

تعداد پاراگرف: 2

انفجار در محووطه ی وزارت کشور طالبان به گمان کار آقای محممد خامنه ای بوده است، ۲۰:۱۱ چهار شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۵ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.

آقای سیید محممد خامنه ای، به گمان فوت همسر آقای سیید محممد خامنه ای کار خود آقای محممد خامنه ای بوده است، گویا همسر ایشان در نگرش با ایشان زاویه داشته اند، عدم دسترسی به اینترنت، نوشته شده در لپ تاپ در ویرایشگر WordPress در 15:26 چهارشنبه 12 مرداد1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “سیید” به عنوان نوشته و نام ایشان افزوده شد. انتشار 15:40 همین حوالی.