آقای وحید حقّانیان

تعداد پاراگرف: 4

گمان می‌بریم بتوانید آقای حقّانیان را جنازه در حساب آورید. ۱۴:۳۳ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

پیوند نخست نام به برگهٔ ویکیپدیا حذف شد، ۱۴:۳۳ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر حادثه برای آقای حقّانیان در جبهه به قصد جان بوده و از جانب آقای میر حسین موسوی ایجاد شده است، روز گذشته در قید نخست این نوشته به گمان ما رسیده است، هفده و چهل و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی. آقای حقّانی به آقای حقّانیان اصلاح شد، نوزده و چهار دقیقۀ همین روز.

به نظر آشنایی ما با آقای حقّانیان شبیه به جریان جاری آقای عزیز جعفری بوده است، اینکه بتوانیم به تمامی به گمان ما گمراهی نزدیکان خویش را در این خصوص بی تاثیر بدانیم شاید ساده انگاری باشد، این حکایتْ ما را متاثّر ساخته است و بر ما زیان زده است و احتمالاً در ثمرهٔ فعل ما بروز داشته است، چنین گمان برده‌ایم، به هر ترتیب اگر فرض را بر لزوم مرتفع سازی آقای حقّانی داشته باشیم به ترتیبی مناسب به گمان شما چه موانعی ممکن است مطرح باشند. بیست و یک و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.