مشکل انتقال دارایی شخص منظر

تعداد پاراگرف: 24

گمان می بریم مشکل اصلی در انتقال دارایی شخص منظر آقای جلالی بودند که به گمان دقایقی قبل به گمان رسید که جمجمه ی ایشان از سمت تصویر بالا پشت سر ترک های نزدیک یکی دو سانتی برداشتند در تمام جمجمه دست کم در پوشش مغز، به گمان آقای خامنه ای پس از خواندن بخش پیشین در عوض آقای جلالی سراغ آقای قا آنی رفتند، 22:02 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.اسلاگ نوشته از “viewpoint-property-transfer-problem” به “Mr-viewpoint-property-transfer-problem” ویراست شد، تیتر نوشته از “مشکل انتقال دارایی منظر” به “مشکل انتقال دارایی شخص منظر” ویراست شد، 22:05. اسلاگ دسته ی مرتبط از “spectrums-property” به “mr-viewpoint-property” ویراست شد و نام دسته ی مرتبط از “دارایی منظر” به “دارایی شخص منظر” ویراست شد، 22:07. بخش سراغ آقای قا آنی افزوده شد، 22:10.

پیشتر شبیه به چنین در عدم تمایل به دسترسی شخص غیر موافق انتقال دارایی به حساب شخص منظر سخن به میان آمده است، به نظر کلمه ی “دسترسی” که استفاده شده گنگ می رسد که منظور چه میزانی است، آنچه منظور بوده اططلاع از موجودی حساب بوده است، مایلیم موضوع طرح ممنوعییت دسترسی به حساب شخص منظر لغو گردد و در مورد حساب بانکی شخص منظر قانون ملاک باشد، 22:23 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایل نیستیم شخص غیر موافق جا به جایی نقدینگی منظر به حساب منظر دسترسی داشته باشند، در صورت بودن شخص ناقض مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، در فلتا(ایران) در خصوص نیروهای مسللح، امنییتی، قضایی، شورایی(مجلس، شورا و مجمع)، اجرایی(دولت) به همراه وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیر ساخت و بانک مرکزی فلتا و هر آن بانک که حساب منظر در آن موجود است مایلیم هر شخص مشکل ساز در مسیر جا به جایی نقدینگی منظر یا نقل و انتقال دارایی منظر تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، 04:20 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

پیشتر در خصوص گمان به رفع موضوع جابجایی نقدینگی از طریق تحت مدیرییت امن گرفتن آقای پرویز پرستویی در صورت حضور در فلتا(ایران) و در غیر این صورت تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد خامنه ای برادر بزرگتر آقای علی خامنه ای سخن به میان آمده است، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن هر دو دختر آقای رئیسی(احتجام حاضر) مسیر تحت مدیرییت قرار گرفتن آقای محممد خامنه ای را هموار می سازد، مایلیم مجموع جزا در خصوص همسر و دو دختر آقای رئیسی اجرا گردد و در صورت وجود شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم همینطور مجموع جزا در خصوص شخص مشکل ساز اجرا گردد، در صورت وجود شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن دو دختر آقای رئیسی مایلیم شخص مشکل ساز نیز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 02:34 شنبه 25 تیر 1401 جولای 16 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای پرویز پرستویی نقل و انتقال دارایی منظر را به جریان می اندازد، ۱۰:۵۵ جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ۱ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، توسسط لپ تاپ Dell مدل Latitude در 11:48 همین حوالی.

به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای پرویز پرستویی نقل و انتقال دارایی منظر را به جریان می اندازد، ۱۰:۵۵ جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ۱ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه.مایلیم دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر نقل و انتقال دارایی ما به نفع نهاد منظر مصادره گردد، نهاد منظر در مالکیّت شخصی ماست، مایلیم سه مورد دِپارت(مسدود سازی دارایی، اجرای مجموع جزا و تعقیب(پیگرد) قضایی) نیز در خصوص ایشان اجرا گردد. باغستان شهریار 21:31 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

به نظر شما به عنوان یک شهروند آیا ممکن است ما نظارت نهاد قضائی و پلیس را در جا به جایی نقدینگی و انتقال دارایی داشته باشیم، در صورت امکان تمایل ما چنین است. ۰۱:۳۳ چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰.

آنچه روز گذشته گمان برده‌ایم هموار شدن امکان جابجایی نقدینگی بوده است، ۰۸:۲۴ جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم جزئیّات حوالهٔ ما در اختیار اینترپل قرار گیرد. ۲۲:۱۴ پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰. همینطور جزئیّات دارایی ما، ۲۲:۲۹ همین روز.

مایلیم هر شش جزا پیرامون هر فرد مشکل ساز در مسیر نقل و انتقال دارایی ما، تخلیهٔ املاک و جابجایی نقدینگی اجرا گردد. ۰۲:۲۹ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم از بیجینگ، مسکو و واشنگتن وضعیّتی قفل مانند بر آقای رئیسی جهت جلوگیری از نقل و انتقال دارایی ما وجود داشت که به گمان ما اندکی پیشتر تغییر نمود، احتمالاً بتوان احتجام(اجماع نظر عمومی) را نیز در این تغییر موثّر دانست. ۲۲:۳۶ سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰.

مشکل به نام نوشته افزوده شد، لنداسکیپ به ویوپوینت در اسلاگ تغییر داده شد. ۱۷:۱۱ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم گوش‌ها و زبان دو پسر دادستان کل بریده، بیناییشان حذف، مغزشان خاموش و پوستشان کنده شود. ۲۲:۴۳ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰. همینطور همسر دادستان کل، ۲۳:۵۷ همین روز.

به نظر دو پسر دادستان کلّ فلتا مشکل در مسیر حوالهٔ ما و ساختار قضایی مطرح هستند با همکاری پسران آقای ناطق نوری، آقای مخبر و پسر ایشان و رئیس دفتر آقای رئیسی، گویی نوعی از باج خواهی و گردنه و گروگانگیری در خصوص شرایط و دادستان کل نیز برقرار است و نشانی از تلاشی برای گریز از جانب آقای خامنه‌ای، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۲۲:۲۹ یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰. بخش همکاری و گردنه و فرار و گمان افزوده شد، ۲۲:۴۰ همین روز.

مایلیم مشکلات در هر نفس پس پشت خویش را عیان دارند. ۱۸:۳۳ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

نقل پیش از انتقال از نام نوشته حذف شد. ۱۲:۲۱ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

استثنای بیجینگ برای انتقال دارایی به تهران منتفی است. ۱۵:۳۲ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

مشکل از ابتدای نام نوشته حذف شد. ۱۵:۳۱ سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰.

ما به چه ترتیب می‌توانیم موضوع مشکل در جابجایی دارایی خویش را در ساختار قضائی و ساختارهای اجرائی مرتبط مطرح سازیم. نوزده و پنج دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر شما نقل و انتقال دارایی ما از محلّ دارایی نخست به اجرا خواهد رسید یا حواله، آیا این دو با هم توفیر دارند، آیا این دو با هم توفیر ندارند. گمان ما به نظر دارایی می‌رسد دست کم در این ساعات. چهارده و چهل و شش دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

آیا یکی از اصلی‌ترین و به گمان ما اصلی ترین وظیفهٔ دولت فرآهم آوردن زیرساخت ممکن برای شهروندان نیست، آیا ممکن است بخشی در دولت حفاظت از نقل و انتقال حواله جات را به مصلحتی ناقض باشد، مرز چنین موضوعی کجاست، چه فرآیندی ممکن است به یک ساختار جواز شرایطی نظیر متاثّر داشتن دارایی و آزادی را بدهد، آیا حفظ و احراز وصول و جبران مشکلات محتمل در قلمرو بخشی از وظایف دولت است، اگر چنین است مرز رضایت اجتماعی و فردی آن کجاست. دوازده و چهار دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی. بلوکه داشتن به متاثّر داشتن و ‘یا’ میان دارایی و آزادی به ‘و’ ویراست شد، چهل و دو دقیقهٔ همین ساعت.

پیشتر در خصوص حوالهٔ مبلغ ده ملیون دلار از جانب خانوم گومز سخن به میان آورده‌ایم و اینکه بعدها گمان بردیم که این از دارایی خود ما از ریاض انتقال یافته است که گویا ثمرهٔ لطف خانوم گومز بوده است، به هر ترتیب گوشی که در دست دختر آقای قاسم سلیمانی در اخبار چرخید به گمان ما از سود ربای همین مبلغ تهیّه شده است، ما گمان نمی‌بریم علاقه‌ای به نگهداری وجه در شرایط بهرهٔ موجود در فلتا دست کم در این ایّام داشته باشیم، به هر ترتیب این دارایی ما هنوز بر حساب ما ننشسته است. بیست و سه و یک دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

موضوع مسئولیّت موضوعات مفید را برای تمام مشکل سازان در مسیر نقل و انتقال دارایی ما در نظر می‌گیریم. بیست و هشت دقیقهٔ بامداد یک‌شنبه نوزده دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم شریان مالی مشکل سازان در مسیر نقل و انتقال دارایی ما مسدود گردد. چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. شش و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه دو دی هزار و چهارصد شمسی. گمان و اراده افزوده شد، پانزده دقیقهٔ همین ساعت.