آقای ولادیمیر پوتین Mистер Владимир Путин

تعداد پاراگرف: 2

در تیتر نوشته نام آقای پوتین به انضمام معادل (Mr) که گویا(مترجم Google) (Mистер) مطرح می شود به الفبای کریل(Владимир Путин) افزوده شد، برای معادل Mr گزینه ی г-н مطرح شد که با بزرگ شدن حرف نخست Г-н نمایان شد که پسند نیفتاد البتته معنی دیگری همچون سرور نیز گویا در این اصطلاح کوتاه موجود است، در اسلاگ نوشته “Mr” به پیش از نام آقای پوتین افزوده شد، دسته ی “Mr Vladimir Putin” زیر مجموعه ی دسته ی “اشخاص” افزوده شد، 08:16 دوشنبه 14 شهریور 1401 سپتامبر 5 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به گمان آقای پوتین از موضوعاتی به عنوان قللاب جهت تعددی بهره می برند که گمان بردیم ویراست حاضر که تلاش برای افزودن نام آقای پوتین در الفبای کریل به تیتر نوشته بوده است ایشان را از چنان موضوعاتی دور می دارد و آنچه در ثمر به گمان رسید گویا در قنداق پیچیده شده باشند البتته تصویر پیچیده شدن در قنداق به گمان پیش از اجرای ویراست به گمان رسیده بود. 08:24. “که تلاش برای افزودن نام آقای پوتین در الفبای کریل به تیتر نوشته بوده است” افزوده شد، “و آنچه در ثمر به گمان رسید” به پیش از اشاره به قنداق و “البتته تصویر پیچیده شدن در قنداق به گمان پیش از اجرای ویراست به گمان رسیده بود” به پس از اشاره به قنداق افزوده شد، 08:34. “یکشنبه” به “دوشنبه” ویراست شد و این موضوع با مسیر اینستاگرام Instagram.com مرتبط به آقای خامنه ای و رفتن به سایت farsi.khamenei.ir به نظر رسید، در کپی این بخش از نوشته ی فرهنگستان زبان پیوندهای مرتبط به برگه و سایت حذف شدند، ۰۹:۲۷. پیوند نخست در خصوص سایت دستی نوشته شد امما پیوند حاضر کپی شد از مرورگر Instagram.com، در ۰۹:۳۰.

شانزده و بیست و چهار دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، آیا می‌توان تاثیر شخص اوّل فدراسیون روسیه را در جنگ‌ها، مناقشات و معضلات روسیه نادیده انگاشت، به نظر شما در دوران ریاست آقای پوتین ایشان چه حجمی از جنایت و تعدّی را به نژاد بشر و فدراسیون روسیه تحمیل کرده‌اند، اگر چنین وضعیّتی نزدیک به واقع باشد به نظر شما دلیل عدم رسیدگی مناسب به شرایط آقای پوتین چه فرد یا نهادهایی هستند، البتّه به غیر از آقای مدمدو.