موضوعات اخیر

خانوم میشل اوباما


شاید حوالی چهار یا پنج سال پیشتر در اسلامشهر تهران در پارک ضلع شرقی خیابان زر افشان به این گمان رسیدیم که پشتیبان اصلی حصر آقای میر حسین موسوی خانوم میشل اوباما همسر آقای باراک اوباما Barak Obama هستند، به نظر دست کم در شرایطی چنان دوران حصر به اتمام رسیده است و گمان نمی بریم برای تجهیزی نو نیرو و ارتباطات مناسبی در اختیار داشته باشبَر(باشند) اشخاص مددعی سلسله ی آقای آدم، 08:10 پنج شنبه 7 مهر 1401 سپتامبر 29 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

,

دیدگاهتان را بنویسید