خانوم سلنا گومز Ms. Selena Gomez

تعداد پاراگرف: 1

در خصوص خانوم سلنا گومز مطرح شد که گمان می بریم بدون رضایت شخصی کلیه ی ایشان مورد پیوند برای خانوم گومز قرار گرفته که به نظر این گمانی نا مناسب است. نزدیک بیش از یک ساعت تاخیر انتشار به دلیل عدم دسترسی به اینترنت، 17:25 جمعه 4 فروردین 1402 مارس 24 2023 Gebze گبضه.

,