موسیقی

تعداد پاراگرف: 6

در کنسرت آقای یانی دودوک سازی ارمنی معرّفی می‌گردد، چنین به گمان ما رسیده است که این موضوع با تحدید آقای یانی و آقای احتجام آذربایجان صورت گرفته است و به گمان ما آقای خامنه‌ای در این خصوص بی تاثیر نبوده‌اند. باغستان شهریار، ۲۲:۴۶ جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰.

در خصوص آقای نامجو و طرح پنج سال زندان در هنگام خروج از مرز و عقوبت خانوم شاکردوست بابت این موضوع گمان می‌بریم چنین پنداشتن مناسب است که احتمالاً گمان ما بیراهه بوده است. ۱۱:۰۵ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

چنین گمان برده‌ایم که در درمان آقای مرتضی پاشایی کم کاری صورت گرفته است با نظر آقای خامنه‌ای. ۱۲:۴۴ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر دعوت از آقای دی جی علی گیتور در دانمارک به نوعی ادّعای مشکل یابی و همراهی با آقای علی خامنه‌ای در جهت رفع موانع هم قطاران بوده است، چنین گمان برده‌ایم. هجده یک‌شنبه بیست و هشت آذر هزار و چهارصد شمسی.

بیست و نه دقیقهٔ بامداد دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر از آقای محسن یگانه خواسته شده است تا همچون آقای زانیار خسروی آهنگی برای خوانندگی آقای یاس(رپر) خلق و تنظیم کنند و ایشان نپذیرفته است و گویا همین سبب ایجاد مشکل برای آقای یگانه از جانب آقای خامنه‌ای شده است، چنین گمان برده‌ایم.

شانزده و شانزده دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، به نظر شاعری که به آن اشاره شد در خصوص سرودن اشعار یاس(رپر) و موردی جدیدتر که تقریبا مسیری مشابه را در حال پیمودن هستند زانیار خسروی هستند، یاس و مورد مشابه جدیدتر به نظر نوه‌های آقای موسوی با گرایش غلیظ به خشونت می‌رسند برای تمام کرهٔ زمین همچون آقای موسوی، البتّه در خصوص این موارد پیشتر سخن به میان آورده‌ایم، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است.