میانمار

تعداد پاراگرف: 2

میانمار، به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان پایان کودتای نظامی میانمار را هموار می سازد، در خصوص گمان ها در تاثیر تحت مدیرییت امن گرفتن آقای رضا کیانیان به رفع مشکل برپایی سفارت افا(اسرائیل) و جلوگیری از به گمان افت خیانتکارانه ی ارزش پول آرژانتین سخن به میان آمده است، ۲۰:۳۲ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude 7480 Corei7 در 21:29 همین حوالی. “گمان‌ها” به “گمان ها” ویراست شد، 21:33 همین حوالی. به گمان مشکلات شرکت های نرم افزاری در ایالات متتجده ی آمریکا که از سر چشمه ی تهران جوشیده است با تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان بر طرف می گردد، 22:04 همین حوالی.

مایلیم موارد مطرح در خصوص فرمانده ارتش میانمار لغو و موضوعات جزا برای اجرا در خصوص همسر ایشان اجرا گردد، در خصوص معاون ایشان و همسر معاون ایشان نیز مواردی پیشتر به ظنّ ما رسیده است که گمان می‌بریم موضوع به شرایطی مناسب مطرح شده است و دست کم در این ساعات نیاز به طرح جزا برای همسر معاونت ایشان یا معاون ایشان نیست، گمان می‌بریم مقطعی بود که ما فاز عدم دخالت در امور زن و شوهری را گرفته بودیم و سعی داشتیم موارد را از طریق حالت متعارف موجود بررسی داریم حال اینکه این فاز از کجا به گمان ما رسیده بود احتمالا موضوعی مناسب به بررسی است، باغستان شهریار 00:29 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.