نفت

تعداد پاراگرف: 3

اگر در مسیر رسیدن قیمت نفت به دو هزار دلار مشکل باشد به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن همسر آقای پرویز فتتاح رئیس هامون(بنیاد مستضعفان) آن را بر طرف می سازد، خبر فوت آقای محممد سانوسی دبیر کل اوپک دقایقی قبل روئت شد، این موضوع را مرتبط به آقای برلوسکونی می پنداریم، 00:09 پنج شنبه 16 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم قیمت نفت در دو هزار دلار برسد، باغستان شهریار، ۲۲:۴۶ دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم مناطق دارای نفت در تمام سرنوشت آن تاثیر تمام داشته باشند، اینکه چه میزان از گستره و شعاعی را این موضوع شامل شود احتمالاً نیاز به بررسی بیشتر داشته باشد، هرچه هست گمان نمی‌بریم تهران، اصفهان یا مشهد و قم دارای نفت باشند و در این خصوص و انواعی چنین مایلیم بینایی مشکل سازان حذف و زبانشان بریده شود. ما پیشتر فروش هر بشکه نفت هزار دلار را مقرّر داشته‌ایم و فروش هر لیتر بنزین در فلتا به ارزش پانصد ریال معادل پنجاه تومان. چهارده و شش دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.