شرکت ملّی پست

تعداد پاراگرف: 3

عنوان مطلب از پست به شرکت ملّی پست ویراست شد، باغستان شهریار، 20:20 چهارشنبه 18 اسفند 1400.

در صورت تمایل ارتباط گیری‌های مطرح شده در محل پست صدرا مرتبط به استان فارس را مطالعه بفرمایید. احتمالاً برای روئت ارتباط گیری‌ها نیاز به اپ نقشهٔ گوگل خواهید داشت و از دیدگاه‌ها متفاوت است.

https://maps.app.goo.gl/m8YoJWoKZRCAhyJg7 

به نظر در خصوص استان فارس از آنجا که شاید بتوان گمان برد هنجار و فرهنگی پخته در آن جامعه جاری است جهت بر هم زدن این شرایط و زدودن آرامش و ساختن مشکل بر روان بومیان آن منطقه تمهیداتی از جانب آقایان خامنه‌ای و موسوی برای آن منطقه در نظر گرفته شده است، پیشتر در خصوص گمانمان از مردمان روشن سه شهر مشهد و قم و شیراز اشاره‌ای احتمالاً داشته‌ایم، به نظر این قبیل تخریب‌ها در جهت به نوعی به تعادل رساندن و حفظ وضعیّت تخریب برای معدّل جامعه‌ی مذکور است که شاید در شهرهایی چون شیراز به این میزان امکان کارشکنی نباشد، بیست و سه و سی و دو دقیقهٔ نه آذر هزار و چهارصد شمسی.