شبکهٔ یک، کانال یک تلویزون فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 1

امروز در اخبار بخشی به ناآرامی و حملات و درگیری‌های اخیر در افا(اسرائیل) اختصاص داشت، در بخشی از این خبر هدف قرار گرفتن اشتباهی یکی از شهروندان تندرو یهودی عنوان شد با لفظ صهیونیست با گمان به یاری مناسب حضور ذهن ما، با اینکه تصاویر خبر به گمان مربوط به تاریخ‌های گذشته بودند نه روزهای اخیر با گمان نزدیک به واقع و مستند بودن این خبر مایلیم صحت به اشتباه هدف قرار دادن فرد یهودی بررسی شود که آیا واقعاً به اشتباه هدف قرار گرفته است یا اینکه در مسیر تلاش برای حفظ آرامش منطقه نیروهای حافظ مدنیّت به عنوان عنصری زیانبار شناسایی داشته و هدف گرفته‌اند. باغستان شهریار، ۱۷:۵۲ دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱.